Dr.Öğr.Üyesi
Ali Vasfi KURT
Birim
İlahiyat Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü