Dr.Öğr.Üyesi
Ali Vasfi KURT
Birim
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü